Regler til Canasta

Med et godt slag kortspil er man altid garanteret god underholdning. Blandt nogle af de sjoveste kortspil er Canasta, der har været et populært spil igennem mange år. Canasta byder på en spændende udfordring for enhver kortspilselsker med gode muligheder for både at spille i hold med andre samt enkeltvis.

Så uanset om du spiller sammen med andre eller i eget selskab, sættes du på prøve i Canasta, hvor både alliancer og samarbejde udfordres lige såvel som dine individuelle evner til at holde overblik og foretage strategiske træk.

Læs med i denne artikel, hvor vi giver dig en oversigt over reglerne til Canasta og lærer dig alt det, du skal vide om spillet. Så bliver du en Canasta-mester på ingen tid.

Kortspillet Canasta

Canasta er et kortspil, der både kan spilles i hold eller som et enkeltmandsspil. Er spillerantallet 4 personer, spiller man i to hold mod hinanden. Er spillerantallet mindre eller mere end 4 personer, spiller alle enkeltvis mod hinanden.

En stor fordel ved Canasta er, at det er et varieret spil, som kan give alsidige spiloplevelser. Det kan nemlig både spilles sammen med andre i hold, hvor det handler om at mestre strategisk samarbejde, samtidig med at det kan nydes i eget selskab og spilles online. Kribler det i fingrene efter at teste dine strategiske evner af, kan man gå på opdagelse i mange sjove spil online hos PlayOjo.

Spillets formål

I Canasta handler det om at samle så mange point sammen som muligt, enten i hold eller enkeltvis. Vinderen er den, som først når til 5000 point, hvilket ofte kræver spil af flere omgange. For at få point i Canasta skal man i hold eller enkeltvis bygge såkaldte ‘canastaer’. En canasta er en kombination af syv kort af samme værdi fx syv dronninger. Senere vender vi tilbage til, hvordan kombinationer fungerer, og hvordan man bygger canastaer.

Kortværdier

For at spille Canasta skal man bruge to kortspil med fire jokere i alt. Alle kortene har forskellige værdier, som anført herunder:

 • Joker: 50 point
 • Es: 20 point
 • 8’ere til konger: 10 point
 • 4’ere til 7’ere: 5 point
 • Sorte 3’ere: 5 point
 • Røde 3’ere: 100 point
 • 2’ere: 20 point

Kortgivning

Inden spillets begyndelse skal kortene fordeles med 11 kort til hver spiller. De resterende kort udgør spillets trækbunke og placeres på bordet med billedsiden nedad. Dernæst tages det øverste kort fra trækbunken og lægges ved siden af med billedsiden opad. Dette er afkastbunken, som alle spillere skal lægge et kort i hver runde. Det er også muligt for en spiller at tage et kort fra afkastbunken op på hånden.

Særlige kort og handlinger

I Canasta er der en række kort, som spiller en vigtig rolle og udfører særlige funktioner. På samme måde er der også en række handlinger, man som spiller skal kende til. I det følgende vil vi gennemgå alle disse kort og handlinger, så man kan bruge dem strategisk til sin fordel.

Wild cards: 2’ere og jokere

I Canasta er der to kort, som er såkaldte ‘wild cards’. Der er tale om 2’ere og jokere. Som et wild card kan en 2’er eller joker antage enhver værdi og dermed optræde som stedfortræder for et hvilket som helst andet kort. Har man fx 3 konger og en joker, vil jokeren kunne tage den manglende konges plads.

Røde og sorte 3’ere

3’erne spiller også en helt særlig rolle i Canasta, hvor man skelner mellem røde og sorte 3’ere. Hvis en rød 3’er bliver trukket, skal kortet lægges ned på bordet med billedsiden opad med det samme, og spilleren trækker et nyt kort i stedet. En rød 3’er giver 100 point. Hvis et hold får alle fire røde 3’ere i spillet, bliver deres bonus fordoblet fra 400 til 800 point.

De sorte 3’ere fungerer omvendt som stopkort. Det vil sige, at når en spiller lægger en sort 3’er i afkastbunken, så blokerer det for, at den næste spiller må tage afkastbunken op på hånden.

Ægte og uægte canasta

I Canasta kan man bygge det, der hedder en ‘ægte canasta’ og en ‘uægte canasta’. En ægte canasta er en kombination af 7 kort af samme værdi fx syv 6’ere. En uægte canasta er en kombination af 7 kort, hvor der indgår wild cards fx fem dronninger og to jokere. Bygger man en uægte canasta med, skal man dog sørge for, at de ægte kort er i overtal i forhold til wild cards. Kan man bygge en ægte canasta, giver det flere point end en uægte.

Kombinationer

Det kan være meget svært for en enkelt spiller at lægge en hel canasta selv, og derfor gør man brug af kombinationer i Canasta. Spiller man i hold, betyder det, at to makkere kan bygge kombinationer sammen. Lægger en spiller en halvfærdig canasta, kan makkeren altså hjælpe med at færdiggøre den. En kombination skal som minimum bestå af tre ens kort. Som spiller har man mulighed for at lægge kombinationer hver gang, det er ens tur. Det er vigtigt at få lagt kombinationer ned og bygge canastaer af dem, da man får point for de kort, der lægger på bordet.

At åbne spillet

I et spil Canasta kan spillerne ikke begynde med at lægge kombinationer, før de har åbnet spillet. En spiller åbner deres spil ved at lægge en kombination, som opfylder en minimumsværdi. Den præcise minimumsværdi kommer an på, hvor mange point en spiller eller et hold har ved rundens start. Minimumsværdierne er som følgende:

 • Med minuspoint i regnskabet: En spiller/et hold skal lægge en kombination på minimum 15 point for at åbne spillet.
 • Med 0-1495 point i regnskabet: Minimumsværdien for en kombination er på 50 point for at åbne spillet.
 • Med 1500-2995 point i regnskabet: For at åbne spillet kræver det en kombination på minimum 90 point.
 • Med 3000-4995 point i regnskabet: Det kræver en kombination på minimum 120 point for at åbne spillet.

Ved spillets begyndelse har alle 0 point. Spiller man i hold, kan en makker åbne spillet på begges vegne. Modstanderholdet skal dog stadig åbne deres eget spil. Spiller man enkeltvis, skal man selv åbne sit spil. For at åbne spillet med fx 0 point, skal en spiller altså lægge en kombination på minimum 50 point for, at man ikke får minuspoint i regnskabet. Fx kan en spiller åbne med en kombination af en 2’er og to esser, som tilsammen har 60 point.

At tage bunken

Når en spiller tager et kort fra trækbunken, skal man altid lægge et kort i afkastbunken også. Det er dog også muligt for en spiller at tage hele afkastbunken op på hånden. I det tilfælde skal to regler være opfyldt:

 1. Spilleren skal kunne bruge det kort, som spilleren før lagde i bunken, til at lægge en kombination.
 2. Spilleren skal have to kort på hånden af samme værdi som det øverste kort i bunken.

Har en spiller taget afkastbunken, må man ikke også tage et kort fra trækbunken. Afkastbunken må først tages op, efter spilleren har lagt de kort ned, som opfylder de to regler.

At fryse bunken

Et strategisk træk i Canasta er at fryse afkastbunken for andre spillere. Fryser en spiller bunken, kan modstanderne nemlig ikke tage bunken op, hvori der ofte er en masse brugbare kort til at bygge canastaer. Der er to måder at fryse bunken på:

 1. En spiller lægger en sort 3’er, et stopkort, øverst på bunken. Bunken er kun frosset for den næste spiller.
 2. En spiller lægger en rød 3’er eller et wild card øverst på bunken. Bunken er nu frosset for alle spillerne.

Når en bunke er frosset, kan en spiller åbne for den igen ved at lægge to ægte kort af samme værdi som det øverste kort. Fryser en spiller bunken to gange i træk, er bunken spærret for modstanderen resten af spillet, hvilket kan give en stor strategisk fordel.

At lukke bunken

En spiller har mulighed for at stoppe spillet ved at lukke bunken. Dette er et strategisk træk, som er brugbart, når en spiller eller et hold fører stort over deres modstandere. For at lukke spillet skal man have mindst to canastaer. Ligesom ved åbning af spillet kan en makker lukke spillet på begges vegne. Måden man lukker spillet på er ved at lægge alle ens kort ned i kombinationer samt det sidste kort i afkastbunken. Kan alle kortene på hånden indgå i kombinationer, behøver man ikke at lægge et kort i afkastbunken.

Der gælder nogle andre regler i tilfældet med sorte 3’ere: Sorte 3’ere bruges normalt ikke i kombinationer, og en spiller kan derfor ikke lukke, hvis de har to sorte 3’ere på hånden. Dog kan de sorte 3’ere undtagelsesvis bruges som kombination ved lukning, hvis en spiller har tre eller fire sorte 3’ere.

Tom trækbunke

Ud over at kunne slutte spillet ved at lukke bunken, slutter spillet også af sig selv, når trækbunken er tom.

Enkeltmandsspil

Som nævnt kan Canasta også spilles som et enkeltmandsspil. I det tilfælde er der to ændringer i reglerne:

 1. Hver spiller får 13 kort i stedet for 11.
 2. En spiller kan lukke spillet med kun én canasta i stedet for to.

Sådan spilles Canasta

Spillet bevæger sig med urets retning og begynder hos spilleren til venstre for kortgiveren. En spiller kan enten tage et kort fra trækbunken eller fra toppen af afkastbunken. En spiller afslutter en tur ved at lægge et kort i afkastbunken.

Spillerne trækker kort på denne måde, indtil de kan åbne spillet og begynde at bygge canastaer. Det er muligt for en spiller at afslutte en tur uden at lægge en kombination ved bare at lægge et kort i afkastbunken.

Pointgivning

Der spilles ofte flere spil Canasta, før en spiller eller et hold når til 5000 point. Pointstillingen noteres undervejs i spillene. Når spillet er slut, tælles alle pointene sammen. En spiller eller et hold får point for alle de kort, der er lagt ned på bordet. Dertil kan der uddeles bonuspoint eller minuspoint. Der uddeles bonuspoint for følgende kort og handlinger i spillet:

 • Lukning: 100 point
 • En rød 3’er: 100 point
 • Alle røde 3’ere: 800 point
 • Ægte canasta: 500 point
 • Uægte canasta: 300 point

Der gives minuspoint for de kort, som en spiller har tilbage på hånden ved lukning. En rød 3’er på hånden ved lukning giver 200 minuspoint. Det hold eller den spiller, der først når de 5000 point, vinder spillet.

FAQ

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om Canasta.

Hvordan spiller man Canasta?

Canasta kan enten spilles med 4 personer i alt på to hold eller som et enkeltmandsspil med alle mod alle. Formålet med Canasta er at opnå så mange point som muligt ved at bygge canastaer, som er en kombination af syv kort af samme værdi.

Hvor mange kort skal man starte med i Canasta?

Spiller man med 4 personer, skal hver spiller starte med 11 kort på hånden. Spiller man et enkeltmandsspil skal hver spiller starte med 13 kort i stedet.

Hvor mange jokere skal man bruge i Canasta?

I Canasta benytter man to almindelige kortspil med 4 jokere i alt.

Hvad er 2’ere og jokere i Canasta?

I Canasta er 2’ere og jokere såkaldte wild cards. Det betyder, at 2’ere og jokere kan antage en hvilken som helst kortværdi og dermed træde i stedet for et andet kort. Wild cards kan derfor bruges i kombinationer.

Kan man lukke med en joker i Canasta?

Man kan godt bruge et wild card, dvs. en joker eller 2’er, til at lukke bunken med. Bunken kan altid lukkes, hvis alle kort kan lægges ned i en kombination med et evt. sidste kort i afkastbunken, undtagen hvis man har to sorte 3’ere på hånden.